Zakończenie roku akademickiego i formacyjnego 2016/2017

W Księdze Koheleta Bóg jasno przypomina mam, że wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Po kilku miesiącach zmagań intelektualnych, 24 czerwca oficjalnie rozpoczęliśmy czas wakacji. 
 
O godzinie 11:30 spotkaliśmy się, aby wspólnie podziękować Bogu za miniony czas i prosić o błogosławieństwo na czas wyjazdów. 
 
Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali z nami przez ten rok, jak również tym, którzy wspierali nas swoją modlitwą. Dziękujemy i zapewniamy o naszej pamięci. Bóg zapłać!

br. Piotr Graumiler OFMCap