XXXII niedziela zwykła 2017

Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.

 

Mt 25,1-13

 

      Jezus Chrystus w czasie swego ziemskiego życia przemawiał do poszczególnych ludzi i różnych grup społecznych, takich jak faryzeusze, saduceusze, zwolennicy Heroda i wielu innych. W dzisiejszej perykopie, która jest bez wątpienia piękna, a jednocześnie bogata w symbole i znaki, Jezus zwraca się konkretnie do swoich uczniów, a przez to zwraca się także i do nas.

      Chciałbym naszą uwagę zwrócić szczególnie na relacje dziesięciu panien do pana młodego, a także i na samo ich spotkanie. Z treści wiemy, że pięć rozsądnych panien zatroszczyło się o to, aby wziąć ze sobą oliwę w naczyniach. Oliwa jest znakiem symbolizującym gościnność, bliskość, miłość, ale jest też znakiem mesjańskim, ponieważ w Izraelu używano jej do namaszczenia na króla. Spotkania, które odbywały się przy zapalonych oliwnych świecach czy lampach, oznaczały szczególną więź między biesiadnikami. Natomiast nierozsądne panny oliwy nie wzięły. Jej brak jest czymś dramatycznym i oznacza niedostatek, ciemność, zimno, strach. W tym przypadku posiadanie oliwy lub jej niedostatek  pozwala rozpoznać rodzaj i jakość więzi między określonymi pannami a Oblubieńcem. Rozsądne dziewice zatroszczyły się o to, aby lampy do końca były napełnione oliwą, o czym natomiast nierozsądne dziewice w ogóle nie pomyślały. Troska o zachowanie oliwy w lampach może symbolizować prawdziwą miłość do Oblubieńca, jak i wytrwałość naszej wiary, w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Utożsamiając się z dziesięcioma pannami, zadajmy sobie bardzo ważnie życiowe pytania: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? W jakim stanie jest moja wiara i miłość do Niego? Czy jestem gotowy/gotowa na przyjście Pana?

br. Mikołaj Shyra OFMCap