XXX Niedziela 2015 – Uroczystość poświęcenia własnego kościoła

Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».

Łk 19,1-10

Nasze motywacje, którymi kierujemy się podejmując takie czy inne decyzje bywają różne – bardziej lub mniej świadome, bardziej lub mniej prawe. Czasem widoczna w nich jest miłość, czasem współczucie, czasem wiara. Innym razem oparte są na zwykłej ciekawości, lenistwie, zazdrości, niskim poczuciu wartości itp. Można by wymieniać wiele. A chociaż ważne jest by być świadomym swoich motywacji i pracować nad nimi, to jednak fragment dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam, iż nie one grają pierwsze skrzypce w spotkaniu z Jezusem.

Zacheusz „chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest”. Z pewną dozą prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że powodowała nim zwykła ludzka ciekawość. Jednak jego nawrócenie wyrażające się w chęci wynagrodzenia – o którym czytamy w dalszej części tekstu – dokonało się przez przyjęcie Jezusa do swojego domu. I tu jest sedno. Twoja i moja droga do spotkania z Jezusem może wyglądać różnie. Pojawia się jednak pytanie o decyzję. Czy otworzysz dziś drzwi swego serca i pozwolisz Jezusowi wejść do swojego domu?

br. Ryszard Dorda OFMCap