XII Sympozjum Biblijne

sympozjum_biblijne_2015Dnia 26 lutego 2015 r. w naszym seminarium miało miejsce XII Sympozjum Biblijne. Tegorocznym tematem było „Ubóstwo w Biblii ”. Zagadnienie to wpisuje się również w przeżywany aktualnie w Kościele Rok Życia Konsekrowanego, jako że ubóstwo jest jednym ze ślubów składanych w życiu zakonnym.

Zaproszeni prelegenci prezentowali przed licznie zgromadzonym audytorium różne aspekty ubóstwa ukazane w Piśmie Świętym. Podkreślany był zwłaszcza wymiar ubóstwa duchowego. Ubóstwo w rozumieniu biblijnym jest drogą do Boga i może mieć wartość zbawczą. Ubogi w duchu to człowiek otwarty na Boga, zawierzający Mu całkowicie swoje życie, gotowy na przyjęcie wszystkiego co Pan Bóg pragnie mu ofiarować. Paradoksalnie wtedy ubóstwo staje się bogactwem człowieka.

W wystąpieniach m.in. analizowane były fragmenty Ewangelii wg świętego Łukasza, nazywanego ewangelistą ubogich.  Przedstawiana była też wizja ubóstwa u św. Pawła, który wyzuł się wszystkiego, aby pozyskać Chrystusa.

W centrum dnia była Eucharystia, podczas której mogliśmy doświadczać przyjścia Pana Jezusa w ubogiej postaci chleba. Mszy Świętej przewodniczył  i skierował do nas słowo ks. profesor Tomasz Jelonek, inicjator sympozjów biblijnych w krakowskim seminarium braci kapucynów.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, przerwy pomiędzy prelekcjami sprzyjały wzajemnej wymianie myśli i integracji uczestników sympozjum.

br. Rafał Król OFMCap