XI Niedziela Zwykła 2017

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

Mt 9,36-10,8

 

Powyższy fragment z Ewangelii Mateusza wprowadza nas w tak zwaną  mowę misyjną, która  rozpoczyna się od powołania dwunastu. Tekst ten jest historycznym świadectwem wyboru jakiego dokonał Jezus pragnąc, aby niektórzy z pośród jego towarzyszy stali się Apostołami, a tym samym filarami rodzącego się Kościoła.

Jednak gdy popatrzymy  na dzisiejsze  pierwsze czytaniem z księgi Wyjścia, w którym Bóg wyzywa wszystkich Izraelitów aby byli jego świętym ludem- królestwem kapłanów dostrzeżemy uniwersalizm wezwania jakiego chciał Jezus. Wskazuje na to choćby liczba dwanaście, która w języku symboliki biblijnej   odnosi nas do doskonałego przymierza z Bogiem.

Wezwanie więc ,,żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”nie jest zarezerwowane tylko do księży czy zakonników.  Jezus nieustannie przywołuje do siebie niezliczone rzesze swoich uczniów i posyła ich by idąc przez świat głosili Jego Królestwo. By dokonywali cudów oraz obdarzali wszystkich spotkanych często znękanych i pogubionych w tym świecie ludzi darmową miłością.

br. Rafał Ciurej OFMCap