Wyjątkowe spotkanie międzyzakonne

W sobotę 18 lutego w klasztorze w Krakowie przy ulicy Loretańskiej 11 odbyło się wyjątkowe spotkanie dotyczące międzyzakonnej współpracy formacyjnej i seminaryjnej zainicjowanej w tym roku przez Prowincję Krakowską Braci Mniejszych Konwentualnych oraz Prowincję Krakowską Braci Mniejszych Kapucynów.

Współpraca między naszymi Seminariami została określona specjalną umową i rozpoczęła się od dnia 1 października bieżącego roku formacyjnego i akademickiego. Polega ona na częściowym łączeniu zajęć dydaktycznych braci obydwu Seminariów w ramach studiów filozoficzno-teologicznych oraz wymianie doświadczeń formacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii i niezależności obu struktur.

Pomyślne zakończenie pierwszego wspólnego semestru formacyjnego i akademickiego stało się dobrą okazją do podsumowania osiągnięć oraz wyznaczenia dalszych kierunków rozwoju. Na spotkanie przybyli wszyscy zaproszeni, poza dyrektorem Ośrodka Studiów Franciszkańskich, a więc przedstawiciele pierwszego Zakonu Świętego Franciszka, Bracia Albertyni, a także Ojcowie Karmelici. Ministrowie i wikariusze prowincjalni, rektorzy seminariów oraz formatorzy, zgromadzeni na spotkaniu byli zgodni, że współpraca formacyjna i naukowa jest potrzebna i możliwa. Na spotkaniu podjęto konkretne plany i decyzje.

Wymiana doświadczeń połączona ze wzajemną otwartością może zaowocować w przyszłości jeszcze większym pogłębieniem współpracy na polu formacyjno-dydaktycznym.

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

Fot. br. Piotr Tokarz