VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 2016

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

J 15,9-17

W dzisiejszym fragmencie Jezus objawia się jako hojny dawca. Obiecuje swoim uczniom, że pośle im swojego Ducha Pocieszyciela, obdarowuje ich pokojem.  Jest tym, który daje swój największy podarunek – intymną relację z Ojcem, czyli Miłość. Zbawiciel nie zostawia swoich uczniów samych. Paraklet, który przyjdzie, ma im wszystko przypomnieć; pouczyć o tym, jak mają o Jezusie mówić, jak głosić  Jego słowo, jak działać znaki w Jego imię. Lecz Duch Orędownik ma być dany w pierwszej kolejności samym uczniom – czyli także i nam, wierzącym – po to, aby zakorzenić w sercach słowo Jesusa. Duch Święty ma być światłem na drodze wyznawcy Chrystusa; światłem, które sprawi, że będzie on prawdziwie żył z wiary i tą wiarą promieniował na innych.  Przecież bez pomocy tegoż Ducha nikt nie może powiedzieć „Panem jest Jezus”. To Miłość Ojca i Syna nas do tego uzdalnia. W końcu to Paraklet udzieli potrzebnego wsparcia w godzinie próby: „Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć” . Zatem cała asystencja Orędownika, jak i święty pokój, którym obdarza Pan, uzdolni nas do odważnego głoszenia Królestwa Niebieskiego, i świadczenia o tym, że Jezus zmartwychwstał i żyje także w naszym życiu.

br. Filip Jaros OFMCap