VI Niedziela Wielkanocna 2017

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.

J 14,15-21

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zapewnia nas o tym że nie zostawi nas sierotami. Obiecuje On swoim uczniom że po swoim odejściu ześle Ducha, Parakleta, Pocieszyciela. Duch Święty jest tym, który przekonuje nas o naszej wartości, o tym że jesteśmy dziećmi Boga. Tylko świadomość dziecięctwa Bożego może do końca wypełnić nasze serce i przekonać nas że faktycznie nie jesteśmy sierotami, ale dziećmi Ojca, który jest w niebie.

br. Miłosz Dawid OFMCap