VI Niedziela Wielkanocna 2015

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
J 15,9-17
W dzisiejszej Ewangelii nasze spojrzenie przykuwa Jezus dający swym uczniom przykazania. Mówi im m.in.: „Wytrwajcie w miłości mojej!” i dalej: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej …” oraz: „to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Moglibyśmy zapytać: no dobrze, ale co w nim takiego niezwykłego, czyżby przed przyjściem Jezusa na Ziemię ludzie nie byli wezwanie do miłości? Przecież już w Starym Testamencie czytamy o tym, co Bóg nakazał swemu ludowi w Dekalogu, mówiąc: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,4n), oraz: „Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!” (Kpł 19,18). Jaką nowość niesie więc przykazanie Jezusa? Odpowiedź zawarta jest w pięciu niepozornych słowach: „… tak jak Ja was umiłowałem”. Tu kryje się owo novum oraz wielkość i moc tego przykazania. Jezus bowiem dał nam przykład miłości, przykład tego, jak kochać. A w czym tkwi wspomniana wielkość i moc tego przykazania? Otóż w tym, że zawiera ono w sobie wszystkie inne. Jezus mówi, że nie przyszedł po to, aby znieść Prawo, lecz aby je wypełnić (por. Mt 5,17). I uczynił to. Wypełnił Prawo przez Miłość. Wypełniając więc przykazanie miłości na wzór Jezusa i my zachowamy pozostałe przykazania.
br. Ryszard Dorda OFMCap