V NIEDZIELA WIELKANOCNA 2016

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

J 13,31-33a.34-35

Dziś dany nam jest dość zawiły fragment Ewangelii wg św. Jana. Mowa w nim o otoczeniu chwałą, obecności, poszukiwaniu, a przede wszystkim o MIŁOŚCI. Chwała Boga objawiła się, bowiem rozpoczął się kluczowy etap historii zbawienia. Jezus całkowicie i do końca poświęca się tej misji, dzięki której odda chwałę swemu Ojcu ale i On sam tej chwały dostąpi. Słowa Jezusa mówiące o uwielbieniu nie odnoszą się jednak do męki, lecz do zmartwychwstania, które po niej nastąpi.
Uderzające w tej Ewangelii jest to, z jaką serdecznością Jezus zwraca się do swoich uczniów, nazywając ich dziećmi. Chrystus mówiąc słowo „dzieci”, ukazuje miłość do swoich uczniów, którzy są słabi. Nauczyciele żydowscy niekiedy zwracali się do uczniów, jak do dzieci, a wychowankowie widzieli w mistrzu ojca, łączyła ich bardzo głęboka relacja. Słowa, które Jezus wypowiada do apostołów, są niejako testamentem mistrza wypowiadanym do swoich uczniów. Wielcy nauczyciele przed śmiercią wypowiadali szczególnie ważne i kluczowe słowa, które streszczały całe ich nauczanie. Jezus w swoim „testamencie” ukazuje nowy wymiar i wzór miłości. Księga Kapłańska zaprasza do tego, aby kochać drugiego jak siebie samego, Jezus nakazuje miłość na wzór, który On sam zaprezentował. Słowa te pokazują nam, że człowiek jest w stanie kochać na miarę Boga, bo otrzymał Ducha Świętego, który nas do tego uzdalnia. Nawrócenie niewierzących może nastąpić tylko dzięki przykładowi wzajemnej miłości, jaka jest między chrześcijanami – nie intelektualne przekonywanie. Miłość jest cnotą najdoskonalszą, a jak mówił św. Augustyn, „Szczytem miłości na ziemi jest być z Chrystusem”.

br. Przemysław Andrys OFMCap