Uroczystość Wszystkich Świętych – 2015

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Mt 5,1-12a

W ośmiu błogosławieństwach zawarta jest m.in. tajemnica i sens chrześcijaństwa. Z jednej strony mamy postawy, których oczekuje od nas Bóg byśmy mogli osiągnąć zbawienie, z drugiej mamy Chrystusa, który wypełnił je wszystkie w czasie swego ziemskiego życia. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznał kaźni, nadzieja Jego pełna jest nieśmiertelności (por. Mdr 3, 4) ponieważ powstał z martwych i już więcej nie umiera (por. Rz 6, 8n). Taka jest droga każdego chrześcijanina: naśladować Chrystusa idąc wąską drogą do zbawienia, która prowadzi przez krzyż (por. Mt 7, 14). Nie ma innej drogi, nie ma innej bramy do nieba. Cierpienia i trudy i tak są wpisane w naszą codzienność, czy tego chcemy czy nie. Gdy złączymy je z krzyżem Chrystusa przestaną być przytłaczające i nieznośne, a nabiorą sensu i wzbudzą w nas nadzieję nowego życia, lepszego życia w Bogu, który otrze z naszych oczu każdą łzę (por. Ap 7, 17). Dzieje się tak zgodnie z obietnicą, którą daje nam Jezus w swych błogosławieństwach. Tylko Jego moc może odmienić nasze życie, tak że cierpiąc staniemy się błogosławionymi (oryginalne słowo greckie można tłumaczyć również jako szczęśliwi).

br. Adam Stramski OFMCap