Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 2017

 Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił.  A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.  Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.  Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.  Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»

Mt 28, 16-20

 

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam scenę Wniebowstąpienia Pana Jezusa, który odchodzi do Ojca. Zwołuje On swoich uczniów do Galilei gdzie wszystko się rozpoczęło. To tutaj miało miejsce powołanie nad jeziorem, kazanie na górze czy rozmnożenie chlebów. Posłuszni wezwaniu Pana wykonują krok wiary przyjmując zaproszenie. Ewangelista zwraca jednak naszą uwagę na to, że niektórzy wątpili. Być może w ich sercach wciąż panował lęk i przerażenie na wspomnienie wydarzeń jakie miały miejsce 40 dni wcześniej w Jerozolimie, a  o których pamięć nie pozwala im stanąć twarzą w twarz z nową rzeczywistością która ich otacza.  Jezus widząc ich sytuacje ukazuje im Swoje Boskie Oblicze,  przekonuje ich o Swojej władzy i autorytecie który ma od Ojca.  Następnie posyła ich aby w Jego Imię szli i głosili ewangelię aż po krańce ziemi, aby Bóg był uwielbiony na każdym miejscu i w każdym czasie.

W dzisiejszych czasach to posłanie jest wciąż aktualne. Każdego dnia można spotkać kogoś, kto nie słyszał jeszcze Dobrej Nowiny o nowym życiu w Chrystusie. Ewangelii  której blask rozświetla wszelkie ciemności. Jezus posyła nas dzisiaj  do każdego kto jest smutny, strapiony,  potrzebujący pomocy aby mu ogłosić że jest z nami aż do skończenia świata.

 

Br. Maciej Podolec OFMCap