Uroczystość Trójcy Świętej 2016

Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. 

J 16,12-15

Dzisiaj w Kościele obchodzimy Uroczystość Trójcy Świętej. W Ewangelii Jezus pokazuje, objawia Trójcę. W 13 wersecie kieruje naszą uwagę na Ducha Świętego, Ducha Prawdy. To On prowadzi uczniów do poznania Prawdy, którą jest sam Jezus. On mówi o sobie, że jest Drogą Prawdą i Życiem (J 14, 6). Wszystko co ma Ojciec należy także do Jezusa. Duch Święty czerpie z tego i oznajmia to uczniom. Jest obiecanym Pocieszycielem o którym zaświadczał Jezus.

Dzisiejsze Słowo mówi o głębokiej relacji Ojca, Syna i Ducha Świętego. Istnieją dla siebie i są dla siebie miłością. Człowiek poprzez żywą relację z Bogiem jest zaproszony do miłości Trójcy.

Bartosz Ekert OFMCap