Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 2017

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

J 3,16-18

Dzisiaj w Kościele obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy. W ewangelii możemy usłyszeć bardzo ważne słowa, które są w pewien sposób streszczeniem całej dobrej nowiny. Nikodem, faryzeusz, przyszedł do Jezusa nocą. Podczas tej nocnej rozmowy, Chrystus wyjawia mu prawdy o fundamentalnym dla nas znaczeniu. Dowiadujemy się bowiem o tym jak bardzo kocha nas Bóg – wyznacznikiem Jego miłości jest oddanie wszystkiego w nasze ręce. Ta miłość objawiła się najbardziej w ofiarowaniu nam swojego Syna, w posłaniu na świat Jezusa Chrystusa. Taka postawa miłości może być dla nas źródłem przekonania o tym jak bardzo jesteśmy wartościowi w Jego oczach, że jest On gotów zapłacić za nas każdą cenę. Może to być dla nas również inspiracją aby czynić podobnie – oddawać swoje życie dla braci.

br. Miłosz Dawid OFMCap