Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana powszechnie Uroczystością Trzech Króli, jest okazją do rodzinnego świętowania i śpiewania kolęd. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się w polskich miastach organizowane Orszaki Trzech Króli. Również w Krakowie takowy miał miejsce.

Dzień ten przybliżył nam tajemnicę objawienia się Boga każdemu z ludzi, bez względu na różnice, które mogą nas dzielić. Emmanuel, Bóg z nami, jest Tym, który nas wszystkich łączy w jedną rodzinę dzieci Bożych.

Ten dzień to także okazja do pokonywania barier międzykulturowych i wspólnego poszukiwania Pana między nami oraz wzajemnego wsparcia. Przykładem takiej postawy są trzej mędrcy, którzy według tradycji pochodzili z różnych kontynentów (Afryka, Azja i Europa). Narodzony Jezus jawi się jako fundament dialogu – już w Starym Testamencie Mesjasz określany jest Księciem Pokoju.

Jednym z przykładów wsparcia może być pomoc świadczona misjom. Jako kapucyni krakowskiej prowincji prowadzimy misje w Czadzie i Republice Centralnej Afryki. Z tej okazji kazania na wszystkich Maszach świętych wygłosił br. Piotr Michalik – długoletni misjonarz na Czarnym Lądzie.W tym dniu zbieraliśmy datki na cele misyjne, ale w bardzo oryginalnej formie – poprzez przepyszną kawę misyjną „Cardinale Massaia”, którą serwowaliśmy zainteresowanym przy naszym klasztorze. Każdy mógł jej spróbować, poczęstować się ciastkiem, a nawet kupić zapas wyżej wspomnianej kawy do domu. Byliśmy również obecni na Rynku krakowskim, gdzie promowaliśmy tę akcję szerszemu gronu.

Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie pomogło każdemu przybliżyć się do tajemnicy Wcielenia i Objawienia się każdemu człowiekowi Boga.

br. Piotr Zachciał OFMCap