Trzecia Niedziela zwykła 2018

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:  «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»  Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.  Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi».  I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.  Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim. 

Mk 1, 14-20

„Pójdźcie za Mną” – słowa te pobrzmiewają w dzisiejszej Ewangelii jako wezwanie Jezusa do pójścia za Nim. Skierowane do prostych rybaków, w ich środowisku życiowym, stają się czymś co zmienia ich życie. Być może słysząc je, nie wiedzieli co ich czeka, co ma do zaoferowania człowiek, którego spotkali nad jeziorem. Jednak to proste wezwanie sprawia, że porzucają swoje zabezpieczenie w postaci pracy, swoją rodzinę, wszystko co ma dla nich wartość i „poszli za Nim”.

Mimo że wydarzenie to miało miejsce przeszło 2000 lat temu, nie znaczy wcale, że jest to tylko fakt dotyczący tamtych ludzi i tamtych czasów. Także dziś wezwanie to skierowane jest do wszystkich ludzi na całym świecie, spośród których wielu dając pozytywną odpowiedź, rozpoczyna nową przygodę z Mistrzem z Nazaretu. Jezus dzisiaj przechodzi także obok ciebie i mnie, aby w naszej rzeczywistości życia wypowiedzieć jeszcze raz te znamienne słowa. Zaprasza do pójścia za sobą, gdyż tylko On wie co jest dla nas dobre, co ma sens, i gdzie jest prawdziwe szczęście.

Br. Maciej Podolec OFMCap