Triduum Paschalne 2017 !

Liturgią Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy święte Triduum Paschalne – najważniejsze dni w życiu chrześcijanina – dni świętowania Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

W tym czasie stanęliśmy w obliczu niepojętej miłości Boga; Boga, który najpierw umywał nam nogi, dał Swoje Ciało i Swoją Krew, później przyjął  wyrok, by ostatecznie – p r z e z  z m a r t w y c h w s t a n i e – dać nam zwycięstwo.

Świadomi tak wielkiego daru i miłości, jaką obdarzył nas Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, trwajmy w radości paschalnej i czynem głośmy to, czego sami doświadczyliśmy.

br. Piotr Graumiler OFMCap