Sympozjum biblijne

Stworzył ich mężczyzną i kobietą – te słowa, przypominające o zamyśle Pana Boga, były mottem XIV Sympozjum biblijnego, które odbyło się 23 lutego 2017 w murach klasztoru przy Loretańskiej 11.

Jako pierwszy swój referat wygłosił ks. prof. Tomasz Jelonek, zaznaczył on w nim, że płeć jest nie tylko darem od Boga, ale także zadaniem, czymś , co predysponuje nas do konkretnego powołania – do czynienia sobie ziemi poddaną, a nie do podbijania jej i niszczenia. Następnie, o tym, że raj trwa na ziemi przez miłość, która jak ogród wymaga pielęgnacji, przypomniała dr Danuta Piekarz. Trzeci wykład przedstawiała dr Maria Zboralska – swoją wypowiedź oparła na katechezach Jana Pawła II, nie przez przypadek nazywanego Papieżem Rodziny.

Po przerwie głos zabrali ks. dr Paweł Gałuszka oraz br. dr Ksawery Knotz, którzy podkreślali, że sfera płci wymaga nie tylko intelektualnych rozważań na jej temat, ale przede wszystkim formacji.

Czas sympozjum podsumowany został panelem dyskusyjnym, podczas którego słuchacze i prelegenci mogli ubogacić się refleksjami dotyczącymi tak ważnego tematu.

 

br. Piotr Graumiler OFMCap