Święcenia prezbiteratu 2019


Niech będą Aniołami światła,
Które w sercach zapalają wiarę.
Niech będą Aniołami ofiary,
Która spala ich samych dla dobra braci.

Słowa z pieśni Jezu Chryste Arcykapłanie

 

Tymi słowami modliliśmy się w ubiegłą sobotę za naszych braci, którzy dokonali kolejnego radykalnego kroku na swojej drodze powołania. 18 maja, w święto św. Feliksa z Cantalice, w naszym kościele czterech kapucynów przyjęło święcenia prezbiteratu z rąk bpa Damiana Muskusa OFM. Adam Stramski, Bartosz Ekert, Mirosław Burzyński oraz Mateusz Kaczorowski to nowi kapłani naszej wspólnoty braterskiej oraz wspólnoty Kościoła.

brat Piotr Wysocki OFMCap