Święcenia Braci! 2017

W klasztorze przy Loretańskiej mieszkają bracia, którzy przez prawie sześć lat przygotowują się do złożenia profesji wieczystej. Spora część z nich w tym czasie podejmuje także formacje do święceń kapłańskich.

W tym roku sześciu z naszych braci stało się diakonami –  Ryszard Dorda, Adam Stramski,Wojciech Pawłowski, Mateusz Skoczylas, Wojciech Sokołowski oraz Daniel Kowalewski, a czterech – Bartosz Tkaczyk, Sergij Woroniuk, Grzegorz Dziedzic, Mateusz Włosiński – przyjęło święcenia w stopniu prezbiteriatu.

Brat Sergij ten wyjątkowy dzień przeżywał 13 maja w Krasiłowie, gdzie święceń udzielił mu biskup Radosław Zmitrowicz.

Natomiast 20 maja na pozostałych braci ręce nałożył biskup Jan Zając i w ten sposób wprowadził ich do wspólnoty prezbiterów.

Radując się z tych wydarzeń, nie zapominajmy o modlitwie za braci – aby byli dobrymi i wiernymi pasterzami.

br. Piotr Graumiler OFMCap

Święcenia br. Sergija w Krasiłowie (Ukraina):

Święcenia Braci w Krakowie:

Fot. br. Piotr Tokarz OFMCap