Spotkanie ze Wspólnotą Przyjaciół Postnowicjatu

W ubiegłą niedzielę w naszym klasztorze odbyło się spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Postnowicjatu. Rozpoczęło się ono Eucharystią o godzinie 9:30, po której wspólnie udaliśmy się do jednej z sal, by tam, przy kawie, herbacie i ciastku cieszyć się swoją obecnością i opowieściami. A było co opowiadać, bo ostatnie spotkanie w naszym krakowskim klasztorze miało miejsce w styczniu. Pojawiło się tym razem kilka nowych osób, które wyraziły chęć dołączenia do Wspólnoty, i które serdecznie witamy. Czas mijał nam radośnie, co da się zauważyć na załączonych zdjęciach.

br. Ryszard Dorda OFMCap