Spotkanie opłatkowe Przyjaciół Postnowicjatu!

Modlitwa w życiu każdego człowieka zajmuje bardzo ważne miejsce. Codzienna modlitwa to jak chleb, który pokrzepia ciało – tak i spotkanie z Panem pokrzepia ducha. My, którzy jesteśmy spragnieni Boga, modlimy się do Niego, ale także potrzebujemy modlitwy wstawienniczej. I otrzymujemy ją od duchowych przyjaciół naszego Zakonu.

10 stycznia, w niedzielę Chrztu Pańskiego, odbyło się spotkanie opłatkowe z Wspólnotą Przyjaciół naszego Zakonu. Rozpoczęliśmy nasze wspólne spotkanie od Eucharystii. W swojej homilii br. Mariusz Kaczmarski zwrócił naszą uwagę na konsekwencję chrztu Jezusa dla wszystkich ludzi oraz jakie znaczenie ma chrzest dla każdego z nas.

Po Mszy Świętej wszyscy udaliśmy się do salki, gdzie składając sobie życzenia, łamaliśmy się opłatkiem. Później, przy filiżance ciepłej kawy i ciasteczek wymienialiśmy się swoimi przeżyciami od ostatniego spotkania. Kiedy na zegarze wybiła godzina trzynasta poszliśmy do naszego klasztornego refektarza na przepyszny obiad, gdzie kontynuowaliśmy rozmowy. Ostatnim punktem spotkania było wspólne kolędowanie przy szopce z akompaniamentem instrumentów.

Kończąc tą krótką relację, jako Bracia Kapucyni chcemy podziękować naszym duchowym przyjaciołom za wszelakie wsparcie, a szczególnie za modlitwę. Bóg zapłać!

br. Mikołaj Shyra OFMCap

[nggallery id=35]