Śluby wieczyste 2018

Dziewiętnasty marca to liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Opiekun Świętej Rodziny jest patronem Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. To Jemu powierzamy naszą codzienność i przyszłość słowami modlitwy:

Do Ciebie, św. Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad przybranymi braćmi Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę grzechów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć święcie, umrzeć w pokoju i osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Amen.

Nasza radość z uroczystości św. Józefa stała się jeszcze większa za sprawą trzech braci: Bartosza Ekerta, Mirosława Burzyńskiego i Mateusza Kaczorowskiego, którzy złożyli na ręce br. Tomasza Żaka – Ministra Prowincjalnego wieczystą profesję zakonną. Poprzez ten ważny akt zawierzenia się dobremu Ojcu wyrazili oni wolę trwania w zakonnym sposobie życia do końca swoich dni. Módlmy się za nich, aby z Bożą pomocą wytrwali na tej drodze dającej życie oraz prośmy Pana, aby dopełnił tego dobrego dzieła, które zapoczątkował w nich we Chrzcie świętym, a pogłębił przez profesję rad ewangelicznych.

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

 

więcej zdjęć tutaj