Najświętszego Oblicza

Od października 2012 roku naszą postnowicjacką wspólnotę ubogaca fraterka Najświętszego Oblicza, potocznie nazywana „fraterką ikonopisarzy”. Gromadzimy się raz w tygodniu na modlitwie i słuchaniu słowa Bożego. Owocem obcowania ze Słowem wcielonym jest przelewanie doświadczenia duchowego na deskę, czyli pisanie ikon. Powstają one powoli i rodzą się w atmosferze niezwykłego skupienia. Czas pisania ikon jest również okazją do spotkania braterskiego i wymiany doświadczeń. Kolejnym celem naszej fraterki jest zgłębianie i popularyzowanie teologii ikony wśród braci postnowicjuszy i innych osób z naszego otoczenia.