ὁ Logos

Na początku było Słowo…

Termin ὁ λόγος pochodzi z języka greckiego, w którym został napisany Nowy testament. Oznacza przede wszystkim „słowo” ale także „mowa” lub „myśl”. Rzeczywistość Logosu jest jednak o wiele większa i nie sposób jej przeniknąć. Jako bracia zapragnęliśmy pochylać się nad słowem Bożym w języku oryginalnym, by starać się je lepiej rozumieć i aplikować do naszej codzienności. Nasza fraterka spotyka się zatem co tydzień, by wspólnie czytać i rozważać niedzielną Ewangelie.