Albacina

Fraterka powstała przed kilkunastu laty z inicjatywy braci. Nazwa Albacina bierze swoje źródło od włoskiej miejscowości położonej w górach. W tym miasteczku powstały nasze pierwsze kapucyńskie statuty.

Na naszych spotkaniach dzielimy się działaniem Pana Boga w naszym życiu, Jego Słowem, które do nas kieruje. Poza tym pochylamy się nad pismami, które zostawił nam św. Franciszek z Asyżu oraz innymi tekstami o tematyce kapucyńsko-franciszkańskiej, m. in. czytamy listy o. Paschalisa Rywalskiego (generała naszego Zakonu w latach 1970-1982), Rady Plenarne Zakonu oraz listy, które kieruje do braci Minister Generalny i Prowincjalny.

W ciągu roku spotykamy się nie tylko dlatego, żeby dzielić się Słowem, ale również na wspólną modlitwę, np. adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę spontaniczną, wspólnie celebrowaną Liturgię Godzin.