Fraterki

Fraterka jest grupą kilku, kilkunastu braci, którzy spotykają się wokół wspólnych zainteresować związanych typowo z naszym charyzmatem, modlitwą czy np. pisaniem ikon. Istotą fraterek jest budowanie ściślejszych relacji między braćmi, co znacznie lepiej dokonuje się w mniejszych grupach. Nazwa fraterka wzięła się od włoskiego słowa fratelli – bracia.