Posłuszeństwo w Biblii – XIII SYMPOZJUM BIBLIJNE

„Uległość woli czy manifestacja miłości. Istota biblijnego posłuszeństwa”, „Abraham – ojciec wiary odważnej”, „Posłuszeństwo oczekiwaną odpowiedzią Izraela na wierność Boga”…to trzy z pośród pięciu tematów podjętych przez prelegentów na naszym sympozjum, którego tematyką było, jak nietrudno dostrzec – posłuszeństwo w Biblii. Uczestnicy podkreślali, że wystąpienia były interesujące, pobudzające do refleksji i nade wszystko dotykające ważnego tematu w życiu i powołaniu każdego człowieka.

XIII Sympozjum Biblijne odbyło się 25 lutego 2016 w auli naszego seminarium. Rozpoczęło się o godzinie 9.00 referatem księdza profesora Jelonka, który już zwyczajowo rozpoczyna nasze biblijne spotkania. Kolejne referaty wygłosili: dr Anna Wajda i mgr Mateusz Mazurek. Po krótkiej przerwie wypełnionej wspólnymi rozmowami swoje prace przedstawili kolejno dr Danuta Piekarz i siostra mgr lic. Marianna Ciemała. Po wystąpieniu naszych prelegentów nadszedł czas na dyskusję panelową, prowadzoną przez br. Mariusza Kaczmarskiego, który zachęcał gorąco słuchaczy do komentowania i zadawania pytań. Sympozjum zakończyliśmy wspólną modlitwą.

br. Paweł Dubiel OFMCap