Posługi Lektoratu i Akolitatu 2016

Przyjęcie posług Lektoratu i Akolitatu poprzedziły rekolekcje w naszym nowicjackim klasztorze w Sędziszowie Małopolskim. Prowadził je br. Piotr Kowalski, nasz niedawno wyświęcony prezbiter. Brat Piotr mówił o posługach w kluczu łaski i wybrania przez Boga, którego dostępują nasi bracia. Ukazał je także jako konkretną służbę w drodze do kapłaństwa.

I oto nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich braci dzień. W sobotę, 13 lutego 2016, o godzinie 17.30 została odprawiona uroczysta Eucharystia, w czasie której br. Adam Stramski i br. Wojciech Pawłowski przyjęło posługę akolitatu, natomiast posługę lektoratu przyjęło sześciu braci: br. Filip Jaros, br. Mateusz Kaczorowski, br. Bartosz Ekert, br. Antoni Małeta, br. Mirosław Burzyński i br. Przemysław Andrys. Liturgii przewodniczył Minister Prowincjalny br. Tomasz Żak, od którego otrzymali posługi. Otoczmy ich wszyscy wspólną modlitwą!

Warto również wspomnieć, że już w styczniu posługę akolitatu przyjął br. Ryszard i br. Mateusz Skoczylas – można by rzec „w trybie przyspieszonym”. Wszystko dlatego, że wspomniani bracia pod koniec stycznia wyjechali na semestr studiów do Bari we Włoszech.

Wszystkim braciom, którzy przyjęli posługi życzymy wierności i gorliwości w ich spełnianiu!

br. Paweł Dubiel OFMCap

Przyjęcie akolitatu br. Ryszarda i br. Mateusza:

Posługi Lektoratu i Akolitatu w lutym: