Piąta Niedziela zwykła 2018

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Mk 1, 29-39

 

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który jest blisko każdego cierpiącego człowieka. Jezus Chrystus jest uzdrowicielem – podnosi ludzi z ich słabości, gorączek. To może być egzystencjalna sytuacja, gdy nie ma we mnie nadziei, kiedy poddaję się zniechęceniu, gdy narzekam na swoje życie. Pan ma moc podnieść mnie za rękę i co więcej – dać siły do służby w Jego sprawie.

Na świecie jest wielu ludzi, którzy cierpią i często nie widzą nadziei na swoje uleczenie. Tu jest miejsce na misję chrześcijan – przynosić ludzi do Jezusa. To dokonuje się poprzez świadectwo życia wiarą, ewangelizację, modlitwę. Tylko On ma moc zbawić, uzdrowić, wypędzić każdego złego ducha.

Pan jest blisko, sam przybliża się do nas, abyśmy mogli Go spotkać. Najpełniej wyraził to przez to, że stał się człowiekiem – naszym bratem. Zaledwie poprzez krótki kontakt z Nim ludzie zostają uwolnieni. Jezus również wskazuje drogę, jak wejść z Nim w relację. W Ewangelii wychodzi na miejsca pustynne aby się modlić.  To także zaproszenie dla każdego z nas. Jeśli chcemy Go spotkać, trzeba nam wyjść na miejsce odosobnienia, modlić się i wołać z wiarą : Panie Jezu uzdrawiaj mnie swoją boską mocą!

br. Rafał Król OFMCap