Piąta Niedziela Wielkanocna

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

J 15, 1-8

 

Dzisiejszej niedzieli Kościół daje nam piękny obraz naszej relacji z Bogiem. Bóg ukazuje się w symbolu winne krzewu. On jest centrum, korzeniem i  łodygą. Natomiast latorośl, czyli każdy z nas, jest w Niego wszczepiona, włączona w Jego życie, jest z Nim jednością. Bóg niejako otacza się nami, chce abyśmy z Nim byli złączeni, wyrastali z Niego. Bóg pragnie relacji miłości ze swoim stworzeniem, z każdym z nas! On zradza, jest dawcą życia – latorośl rośnie, rozwija się, wydaje owoce tylko złączona z winnym krzewem. Sama usycha i jest bezużyteczna. Latorośle i owoce są na zewnątrz, możemy je zobaczyć. Są tym co przyozdabia krzew – Twoje życie i jego owoce są chwałą Boga.

Warto dzisiaj spojrzeć na siebie i zobaczyć jak wygląda na co dzień moja relacja ze Stwórcą. Czy pamiętam o Nim w ciągu dnia? Cz zwracam się do Niego? Czy powierzam Mu cały dzień, swoje sprawy? Czy oddaje mu chociaż kilka minut swojego wolnego czasu?

Kiedy modlisz się, żyjesz w bliskości z Bogiem, słuchasz Jego Słowa, przystępujesz do sakramentów, Bóg żyje w Tobie i w Nim Twoje życie wydaje wspaniałe owoce.

br. Paweł Dubiel OFMCap