Pielgrzymka do Sanktuarium św. Jana Pawła II

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego naszej uczelni odbyło się tym razem w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach, a nie jak to miało miejsce w poprzednich latach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tradycyjnie już na miejsce udaliśmy się pieszo, choć tegoroczna pielgrzymka zajęła nam tylko godzinę, a nie jak zazwyczaj…całą noc.

Na początku rektor Uniwersytetu Jana Pawła II przywitał wszystkich przybyłych wykładowców i studentów, a zaraz po nim ks. dr hab. Stanisław Wronka wygłosił konferencję pt.: „Pismo Święte narzędziem dialogu z Bogiem”. Po prelekcji nastąpił główny punkt programu – uroczysta Msza Święta, gdzie spotkaliśmy się z naszym Panem – Jezusem Chrystusem. Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się na posiłek przygotowany przez organizatorów, w czasie którego mieliśmy możliwość zapoznania się i porozmawiania z innymi studentami. Oprócz tego zwiedziliśmy jeszcze muzeum świętego.

Na zakończenie wspólnie modliliśmy się różańcem zawierzając Maryi rozpoczynający się nowy rok akademicki.

 

br. Paweł Dubiel OFMCap

[nggallery id=24]

Inauguracja roku akademickiego

Nowy rok akademicki 2015 można uznać za otwarty! W sobotę 26 września rozpoczęła go uroczysta Eucharystia, której przewodniczył minister prowincjalny – brat Tomasz Żak. Po niej, w naszej klasztornej auli, pieśnią „Gaude Mater Polonia” i sprawozdaniem br. Mariusza Kaczmarskiego zaczęła się dalsza część inauguracji. Główny wykład – na temat ulepszania człowieka z perspektywy etyczno – antropologicznej wygłosił ks. dr hab. Grzegorz Hołub.

Nasze seminarium powiększyło się o pięciu braci, którzy złożyli swoje przyrzeczenia, a z rąk prodziekana ks. dr hab. Romana Bogacza otrzymali studenckie indeksy. Są nimi: br. Grzegorz Skrzela, br. Grzegorz Szczotka, br. Kacper Stec, br. Adam Szmyt i br. Piotr Graumiler. Nasze spotkanie zakończyło już tradycyjne słowo księdza profesora Tomasza Jelonka skierowane do braci alumnów i wykładowców.

Wszystkim życzymy owocnego nadchodzącego roku formacyjnego!

br. Paweł Dubiel OFMCap

[nggallery id=23]

Ponowienie ślubów

Jak co roku wspólnota Postnowicjatu przygotowywała się do ponowienia ślubów zakonnych przez rekolekcje. Poprowadził je brat Janusz Pałka, ojciec duchowny naszego seminarium w ośrodku rekolekcyjnym im. św. o. Pio w Skomielnej Czarnej.

Po zakończeniu rekolekcji ponowiliśmy swoje śluby życia radami ewangelicznymi dnia 19 września, na ręce brata Ministra prowincjalnego, Tomasza Żaka, który również w tym dniu głosił nam słowo Boże.

br. Piotr Podoba OFMCap

[nggallery id=22]

Nowi Bracia w Krakowie

Nasza postnowicjacka wspólnota dnia 14.09.2015 została napełniona świeżością. Tego dnia przyjechali do Krakowa bracia, którzy zaczną przygodę w naszej wspólnocie. Serdecznie ich witamy i życzymy im wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego na ten czas.

br. Piotr Podoba OFMCap

IMG_0460-1_1