Franciszkański weekend i Dni prowincji !

Początek października obfitował w wiele wydarzeń związanych z naszym franciszkańskim życiem.

4 października w liturgii Kościoła wspomina się świętego Franciszka z Asyżu. W Zakonach franciszkańskich jest to uroczystość, dlatego też, do tego ważnego dla nas dnia przygotowywaliśmy się poprzez  Triduum. Przez 3 kolejne wieczory uczestniczyliśmy w uroczystych Eucharystiach i nabożeństwach inspirowanych tekstami Biedaczyny z Asyżu.

2 X po Mszy Świętej miało miejsce spotkanie braterskie wspólnot żyjących duchowością św. Franciszka – braci Kapucynów, członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz Młodzieży Franciszkańskiej Tau i Wspólnoty Franciszkańskiej Tau.

3 X, w wigilię uroczystości św. Franciszka, w naszym kościele tradycyjnie przeżywaliśmy nabożeństwo Transitus – przejścia Naszego Założyciela z tego świata do Domu Ojca.

4 X, w niedzielę, obchodziliśmy uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Centralnym punktem tego dnia były śluby wieczyste naszego współbrata Dariusza Ciszka. Podczas uroczystej Mszy  Świętej o godz. 16.30 br. Dariusz złożył profesję rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce brata Ministra Prowincjalnego Tomasza Żaka. To wyjątkowe wydarzenie przeżywaliśmy w szerszym gronie braci. Ten dzień bowiem był także rozpoczęciem Dni Prowincji – święta naszej prowincji zakonnej, obchodzonego w Roku Życia Konsekrowanego.

Dni prowincji stały się okazją do spotkania dla wielu braci z klasztorów Prowincji Krakowskiej. Obecni byli także bracia nowicjusze i postulanci. 5 X października przed południem, w auli naszego seminarium, mieliśmy okazję wysłuchać konferencji naszego współbrata z Prowincji Pensylwanii – Williama Henn’a, na temat roli życia konsekrowanego we współczesnym świecie i Kościele. Brata William jest wykładowcą eklezjologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.  Po wykładzie był czas przewidziany na zadawanie pytań i dzielenie się własnymi refleksjami.

Po obiedzie cała braterska wspólnota udała się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie o godzinie 15.00 modliliśmy się Koronką  do Bożego miłosierdzia, a po niej uczestniczyliśmy w Eucharystii. To modlitewne spotkanie miało miejsce w Kaplicy, gdzie znajduje się cudowny obraz Pana Jezusa Miłosiernego  i relikwie św. siostry Faustyny, której liturgiczne wspomnienie przypadło akurat tego dnia.  Podczas homilii brat Prowincjał zachęcał, abyśmy powracali do naszej pierwotnej gorliwości, abyśmy odnawiali się w naszym powołaniu, czerpiąc wzór z pierwszych kapucynów, którzy szli wszędzie tam, gdzie nikt inny nie chciał pójść.  Po Mszy Świętej, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, brat Tomasz Żak zawierzył naszą prowincję zakonną Bożemu Miłosierdziu.

Po zakończeniu modlitwy wróciliśmy do naszego  klasztoru przy ulicy Loretańskiej, gdzie dalej podczas rekreacji, mogliśmy się cieszyć darem braterstwa i wspólnie przeżywać radość z naszego kapucyńskiego powołania.

br. Rafał Król OFMCap

Agapa wspólnot franciszkańskich

[nggallery id=25]

Transitus

[nggallery id=26]

Śluby br. Darka Ciszka

[nggallery id=27]

Dni prowincji

 [nggallery id=28]

XXVII Niedziela zwykła 2015

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

Mt 11,25-30

Dziś, w uroczystość św. Franciszka z Asyżu, patrząc na przykład jego osoby, możemy zobaczyć jak słowa Pisma świętego wypełniają się w życiu człowieka. To odniesienie do św. Franciszka niech stanie się dla nas zachętą do głębszego przylgnięcia do Chrystusa przez fakt, że Jego słowo jest także skierowane do każdego z nas.

W pierwszym akapicie czytamy, że Jezus wysławia Ojca za objawienie pewnych rzeczy prostaczkom. Przekład edycji Towarzystwa Świętego Pawła zamiast prostaczków podaje: tym, którzy są jak małe dzieci. Greckie słowo użyte w tekście, w języku polskim można oddać przez: dziecięcy, prosty, prostoduszny. Czytając życiorys św. Franciszka, w wielu miejscach możemy zobaczyć jak bardzo wspomniane przymioty pasują do niego. Widzimy to choćby w takich sytuacjach jak te, w których z ufnością poddaje się pod posłuszeństwo Kościołowi, w których w sposób prosty (dosłowny) traktuje słowa Pisma świętego, czy też polecenie Jezusa: Franciszku, idź odbuduj mój Kościół (por. 1Cel22,1-5 oraz 1B 2,1). Prostoduszność i dziecięca postawa Franciszka w relacji z Jezusem daje mu wgląd we wspomniane rzeczy, które są zakryte przed mądrymi i roztropnymi tego świata. Daje mu wgląd w tajemnicę Królestwa Bożego (por. przyp. do Mt 11,25), w tajemnicę miłości i wzajemnego poznania Ojca i Syna.

Drugi akapit dzisiejszej Ewangelii mówi o słodkim jarzmie i lekkim brzemieniu, które daje Jezus tym, którzy do Niego przyjdą. Wypełnienie tych słów Jezusa doskonale widać w pozostawionym nam przez św. Franciszka Testamencie. Czytamy w nim: Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty: gdy byłem w grzechach, widok trędowatych wydawał mi się bardzo przykry. I Pan sam wprowadzał mnie między nich i okazywałem im miłosierdzie. I kiedy odchodziłem od nich, to, co wydawało mi się gorzkie, zmieniło mi się w słodycz duszy i cała … (T1-3). Widzimy zatem na przykładzie Biedaczyny z Asyżu, że doświadczenie, w które wprowadza Pan, gdy jest przeżywane z Nim może przyjmować znamiona słodkości i lekkości.

br. Ryszard Dorda OFMCap

Pielgrzymka do Sanktuarium św. Jana Pawła II

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego naszej uczelni odbyło się tym razem w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach, a nie jak to miało miejsce w poprzednich latach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tradycyjnie już na miejsce udaliśmy się pieszo, choć tegoroczna pielgrzymka zajęła nam tylko godzinę, a nie jak zazwyczaj…całą noc.

Na początku rektor Uniwersytetu Jana Pawła II przywitał wszystkich przybyłych wykładowców i studentów, a zaraz po nim ks. dr hab. Stanisław Wronka wygłosił konferencję pt.: „Pismo Święte narzędziem dialogu z Bogiem”. Po prelekcji nastąpił główny punkt programu – uroczysta Msza Święta, gdzie spotkaliśmy się z naszym Panem – Jezusem Chrystusem. Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się na posiłek przygotowany przez organizatorów, w czasie którego mieliśmy możliwość zapoznania się i porozmawiania z innymi studentami. Oprócz tego zwiedziliśmy jeszcze muzeum świętego.

Na zakończenie wspólnie modliliśmy się różańcem zawierzając Maryi rozpoczynający się nowy rok akademicki.

 

br. Paweł Dubiel OFMCap

[nggallery id=24]

Inauguracja roku akademickiego

Nowy rok akademicki 2015 można uznać za otwarty! W sobotę 26 września rozpoczęła go uroczysta Eucharystia, której przewodniczył minister prowincjalny – brat Tomasz Żak. Po niej, w naszej klasztornej auli, pieśnią „Gaude Mater Polonia” i sprawozdaniem br. Mariusza Kaczmarskiego zaczęła się dalsza część inauguracji. Główny wykład – na temat ulepszania człowieka z perspektywy etyczno – antropologicznej wygłosił ks. dr hab. Grzegorz Hołub.

Nasze seminarium powiększyło się o pięciu braci, którzy złożyli swoje przyrzeczenia, a z rąk prodziekana ks. dr hab. Romana Bogacza otrzymali studenckie indeksy. Są nimi: br. Grzegorz Skrzela, br. Grzegorz Szczotka, br. Kacper Stec, br. Adam Szmyt i br. Piotr Graumiler. Nasze spotkanie zakończyło już tradycyjne słowo księdza profesora Tomasza Jelonka skierowane do braci alumnów i wykładowców.

Wszystkim życzymy owocnego nadchodzącego roku formacyjnego!

br. Paweł Dubiel OFMCap

[nggallery id=23]