Piknik Franciszkański 2015

piknik_franciszkaski_2015_s1 maja w Katowicach-Panewnikach w klasztorze Braci Mniejszych odbył się kolejny już „Piknik Franciszkański”, podczas którego bracia franciszkanie z różnych gałęzi spotykają się razem jako jedna wielka  rodzina.

W naszym pikniku wzięli udział bracia z różnych wspólnot: Bracia Mniejsi z Katowic-Panewnik (gospodarze), Bracia Mniejsi z Krakowa Bronowic, Bracia Mniejsi z Kalwarii Zebrzydowskiej, Bracia Mniejsi Konwentualni Prowincji Krakowskiej oraz Bracia Mniejsi Kapucyni Prowincji Krakowskiej.

Nasz piknik rozpoczęliśmy od krótkiego spotkania przy kawie w refektarzu, a następnie udaliśmy się do sali parafialnej, gdzie odbył się panel wprowadzający w całe wydarzenie oraz konkurs piosenki.

Centrum naszego braterskiego dnia stanowiła Eucharystia sprawowana w panewnickiej bazylice, której przewodniczył o. Dymitr  Żeglin – Wikariusz Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych prowincji Wniebowzięcia NMP .

Drugą część naszego spotkania stanowiły zawody sportowe: piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, piłkarzyki, oraz dwie nowe konkurencje pływanie i bule. Po zakończeniu wszystkich dyscyplin zebraliśmy się na wspólne Nieszpory oraz Nabożeństwo Majowe. Na końcu, po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród bracia powrócili do swoich klasztorów oczekując już na kolejny piknik franciszkański.

br. Piotr Podoba OFMCap

Święcenia na Ukrainie 2015

swiecenia_ukraina25 kwietnia w Krasiłowie na Ukrainie odbyły się święcenia kapłańskie br. Leona Kuszniruka oraz święcenia diakońskie br. Aleksandra Mogilnego. W uroczystościach wzięło udział pięciu braci z Krakowa: br. Piotr, br. Andrzej, br. Sergij, br. Rafał i br. Daniel.

Po pięknej liturgii kustosz Kustodii Ukrainy br. Grzegorz Romanowicz zabrał braci na wycieczkę do Kamieńca Podolskiego. Następnego dnia odbyła się msza prymicyjna br. Leonida w Starym Konstantynowie.

br. Daniel Kowalewski OFMCap

Droga Światła

droga_swiatlaOkres Wielkiego Postu niesie ze sobą różne propozycje duszpasterskie: Gorzkie Żale, Drogę Krzyżową, w niektórych świątyniach, także tej przy ul. Loretańskiej 11 w Krakowie, Sceniczne Drogi Krzyżowe, rekolekcje itd. Pascha jest najważniejszym świętem całego roku liturgicznego, centrum naszej wiary.

Niesie potężny ładunek radości i nadziei, bo Chrystus zmartwychwstał. Dlatego też przedłużona jest przez kolejne osiem dni. Po tym czasie zaangażowanie duszpasterskie jakby gaśnie, choć rozum podpowiada, że analogicznie do Wielkiego Postu okres Wielkanocny powinien obfitować w „nabożeństwa radości”. Tym czasem w naszej rzeczywistości spotykamy się raczej z wyciszeniem tajemnicy zmartwychwstania.

Uzupełnieniem i pomocą w tym czasie mogą być Drogi Światła (Via lucis), niejako przedłużenie Drogi Krzyżowej. To młode nabożeństwo, które powstało we Włoszech w 1988 roku, zaś oficjalnie zostało zatwierdzone przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w roku 2002. Zewnętrznie podobne do Drogi Krzyżowej: jest wędrowaniem od stacji do stacji, a raczej w tym przypadku od spotkania do spotkania ze Zmartwychwstałym. Jednak już wędrowaniem nie z krzyżem ale z paschałem, nie pasyjnym ale paschalnym. Ideą nabożeństwa jest osobiste spotkanie z zmartwychwstałym Panem.

W naszej kapucyńskiej świątyni nabożeństwa Drogi Światła są celebrowane w każdy piątek Okresu Wielkanocnego o godzinie 20.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich na tę formę modlitwy, która może być przedłużeniem i pomocą w przeżywaniu tajemnicy paschalnej.

br. Piotr Kucharzewski OFMCap

 

Więcej informacji na stronie:http://vialucis.kapucyni.pl/

Śluby wieczyste 2015

sluby_wieczyste_2015„Napisz, że błogosławię wszystkich moich braci, którzy są teraz w zakonie i będą wstępowali aż do końca świata.” Testament Sieneński

W uroczystość św. Józefa patrona naszej Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – tj. 19 marca, odbyło się wspaniałe wydarzenie – trzech braci z naszej postnowicjackiej wspólnoty: br. Artur Władek, br. Igor Gumeniuk, br. Piotr Kucharzewski, złożyło na ręce br. Tomasza Żaka, Ministra Prowincjalnego, swoje śluby wieczyste czym zobowiązali się żyć do końca swego życia w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.
Dziękując Bogu za tak cenny dar, polecajmy ich dobremu Panu życząc im błogosławieństwa i darów Ducha Świętego na każdy dzień ich kapucyńskiego życia.

br. Piotr Podoba OFMCap