Święcenia prezbiteratu 2019


Niech będą Aniołami światła,
Które w sercach zapalają wiarę.
Niech będą Aniołami ofiary,
Która spala ich samych dla dobra braci.

Słowa z pieśni Jezu Chryste Arcykapłanie

 

Tymi słowami modliliśmy się w ubiegłą sobotę za naszych braci, którzy dokonali kolejnego radykalnego kroku na swojej drodze powołania. 18 maja, w święto św. Feliksa z Cantalice, w naszym kościele czterech kapucynów przyjęło święcenia prezbiteratu z rąk bpa Damiana Muskusa OFM. Adam Stramski, Bartosz Ekert, Mirosław Burzyński oraz Mateusz Kaczorowski to nowi kapłani naszej wspólnoty braterskiej oraz wspólnoty Kościoła.

brat Piotr Wysocki OFMCap

Komentarz na V Niedzielę Wielkanocy

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”.

J 13, 31-33a. 34-35

Liturgia słowa wprowadza nas dzisiaj w słuchanie o dokonaniach Pawła i Barnaby kończących swoją pierwszą podróż misyjną. Łukasz relacjonujący w Dziejach Apostolskich wydarzenia z Derbe i powrót do Syrii wskazuje, jaką nowością jest działanie Ducha Świętego. Ojciec pragnie zbliżyć się przez głoszenie Słowa do każdego człowieka, także do pogan, niewierzących.

Apokalipsa ukazuje nam nieprzeciętną bliskość Ojca. Jest to wizja nowej rzeczywistości stworzenia, wizja porażająca bliskością. Jan patrzy, a: „oto namiot Boga z ludźmi i Bóg rozciągnie namiot z nimi”. Jest to zarazem wizja nowej ziemi i nowego nieba i nowości wszystkiego, co Ojciec przygotował dla nas w niebie. Wypełnione są pięknem jakie uzmysławia nam tylko przystrojenie się oblubienicy i oblubieńca dla siebie nawzajem.

W opisie ostatniej wieczerzy według św. Jana, gdy Jezus mówi uczniom, że nie mogą teraz z Nim iść, od razu daje nowy drogowskaz.  Jest to wskazanie na wzajemną miłość. W miłości realia nowego Jeruzalem stają się obecne między braćmi. Jak dzieci dzielimy się miłością, którą Ojciec ma do nas, a miłości Ojca nigdy nie braknie.

brat Łukasz Chorągwicki OFMCap

Komentarz na IV Niedziele Wielkanocy

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

J 10,27-30

Dzisiejsza niedziela poświęcona jest Dobremu Pasterzowi. Chrystus jest tym, który zapewnia, że jest w stanie oddać życie za tych, którzy zostali Mu powierzeni przez Ojca.

Doświadczenie bycia nieustannie zaopiekowanym jest bardzo przyjemne. Myślę, że wielu z nas marzy, aby mieć obok siebie kogoś, kto by się troszczył, dbał, chronił przez niebezpieczeństwem. Jezus dziś mówi: Ja jestem Dobrym Pasterzem, nikt nie wyrwie Mi moich owiec. Słysząc takie słowa można poczuć się naprawdę bezpiecznie. Jednak…

część odpowiedzialności spoczywa też na nas. Chrystus nie narzuca się nikomu. Zapewnia, że dba o swoje owce, ale mówi też, że Jego owce, znają Jego głos, więc dlatego za Nim idą. Znać czyjś głos, umieć go rozpoznać, usłyszeć to, co ktoś mówi – nie jest to łatwe zadanie.

Czy jest jakiś sposób, by nauczyć  się rozpoznawać czyjś głos? Tak! Myślę, że pomocne w tym będzie uważne i częste słuchanie.

Może warto w tym tygodniu zastanowić się jak często i kogo słucham?

brat Piotr Graumiler OFMCap

Piknik franciszkański 2019

1 maja, jak co roku o tej porze, bracia z naszych franciszkańskich zakonów spotykają się na Pikniku Franciszkańskim. Tym razem organizacją zajęli się bracia z Panewnik, którzy zabrali nas pod ziemię… Zjechaliśmy 320 metrów pod powierzchnię, by zwiedzić kopalnię Guido i poznać jej historię oraz warunki, w jakich pracowali tam górnicy. Na dole wspólnie przeżyliśmy Eucharystię, podczas której kazanie wygłosił nam o. Antonin Brząkalik OFM – Prowincjał Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP. Po udanej eksploracji kopalni zakończyliśmy spotkanie wspólnym obiadem. Kolejnym razem ruszamy na Kalwarię Zebrzydowską!

brat Piotr Wysocki OFMCap