Nowi Bracia w Krakowie

Nasza postnowicjacka wspólnota dnia 14.09.2015 została napełniona świeżością. Tego dnia przyjechali do Krakowa bracia, którzy zaczną przygodę w naszej wspólnocie. Serdecznie ich witamy i życzymy im wielu łask Bożych i światła Ducha Świętego na ten czas.

br. Piotr Podoba OFMCap

IMG_0460-1_1