Niedziela Zmartwychwstania

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

J 20, 1-9

Autor natchniony zaznacza, że Maria Magdalena poszła do grobu pierwszego dnia, oraz że było wtedy jeszcze ciemno. Motyw pierwszego dnia i ciemności widzimy również w Księdze Rodzaju, na samym jej początku, w poemacie o stworzeniu świata. Przyglądnijmy się wspólnie temu obrazowi: Ziemia jest bezkształtną pustką. Nad bezmiarem wód rozciąga się ciemność… W bezładzie, pustce, ciemności Bóg wypowiada słowo: ,,Niech się stanie światłość!”. I oto staje się światłość. Bóg widzi, że światłość jest dobra, oddziela ją od ciemności, a następnie światłość nazywa dniem, a ciemność nocą. Tak mija wieczór i poranek – dzień pierwszy. (por. Rdz 1,2-5)

Pierwszy dzień jest więc dniem, w którym pośród ciemności zajaśniała światłość.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; (Iz 9,1a)

Oto dzisiaj jest właśnie ten dzień! Oto dzisiaj jest dzień pierwszy!

Może i my, podobnie jak Maria Magdalena, idziemy w ciemnościach? Co dzisiaj jest dla Ciebie ciemnością? Co, tu i teraz, wywołuje w Tobie przygnębienie, smutek, lęk? A może jest w Twoim życiu coś, z czym nie możesz się pogodzić, co budzi w Tobie gniew, odbiera radość i pokój? Na głos Kościoła, który ogłasza dziś uroczyście orędzie o Zmartwychwstałym Jezusie, pobiegnijmy razem do grobu tak, jak na słowo Marii Magdaleny pobiegli Piotr i Jan. Pośród ciemności swojego życia spójrzmy z wiarą do wnętrza grobu, by ujrzeć… co takiego? …kogo takiego?

Chodź i zobacz!

…i życzę Ci żebyś nie tylko zobaczył, ale zobaczył i uwierzył.
Zobaczył, uwierzył i spotkał.

brat Kacper Stec OFMCap