Niedziela Trójcy Przenajświętszej 2015

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Mt 28, 16-20

Rzeczywistość wiary, czyli nasza relacja z Trójjedynym Bogiem opiera się na wolności. Nikt nie powinien nas przymuszać do wiary czy niewiary. Tylko w postawie wolności może dokonać się nasze przylgnięcie do Ojca i Syna i Ducha.

Dzisiejsza Ewangelia pięknie dotyka tej prawdy  w tych krótkich i prostych słowach –Niektórzy jednak wątpili . Uczniowie widzą żywego Jezusa, choć nie tak dawno wiedzieli go martwego i złożonego w grobie. Mimo tej jawnej wszechmocy Jezusa niektórzy wciąż wątpią. Wydaje się to być niezrozumiałe, bo jak można wątpić wobec takiej oczywistości? A jednak można. Tak jak my sami wątpimy w Bożą miłość, gdy coś się nie układa. Potrafimy szybko zapomnieć o tych cudach które Bóg dokonał w naszej historii.

Jezus zaś odpowiada każdemu, zarówno wątpiącemu jak i wierzącemu : A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. On jest obecny w każdej dobrej i złej chwili. Czeka cicho i cierpliwie na to aż Go dostrzeżemy. On jest faktycznie Emmanuelem, to znaczy Bogiem z nami. Trudno w to czasem uwierzyć, kiedy „cały świat wali się nam na  głowę”, lecz czy to nie On zwyciężył świat.

Warto jeszcze podkreślić w tym komentarzu do Ewangelii na Uroczystość Najświętszej Trójcy, że to właśnie dzięki i przez tę cichą obecność Chrystusa przy nas, mamy przystęp do Boga. Co to znaczy? To znaczy, że każdy może przybliżyć się do Boga w Trzech Osobach. Może zjednoczyć się z Ojcem i Synem i Duchem. Nie jest to przywilej zarezerwowany tylko dla nielicznych mistyków, lecz jest to  zaproszenie w przestrzeń miłości skierowane do każdego z nas. W ciszy serca czeka na Ciebie Bóg- Ojciec, Syn i Duch Święty!

br. Wojciech Pawłowski OFMCap