Komentarz na Uroczystość Chrystusa Króla

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?».
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?».
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?».
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?».
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

J 18, 33b-37

 

Dziś obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla. Jest to także ostatnia niedziela przed adwentem, kolejną niedzielą rozpoczniemy nowy rok liturgiczny. Obecna chwila uzmysławia nam, że to w Chrystusie wszystko ma swój początek i koniec.

W słowach dzisiejszej Ewangelii możemy zobaczyć, że Jezus jako król wprowadza inny, prawidłowy sposób patrzenia na władzę. Chrystus pokazuje nam, że w Jego królestwie mieć władzę, to znaczy służyć, a nie wykorzystywać. Jego panowanie nie opiera się na przemocy i ucisku, ale na miłości i służbie. Mogą o tym świadczyć słowa Jezusa, który mówi, że gdyby Jego królestwo było z tego świata, to Jego słudzy biliby się o Niego. Jego królestwo jest inne – tam nie ma wojen i panuje wieczny pokój. Trzeba podkreślić fakt, że królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, lecz Chrystus Król jest na tym świecie po to, by nas przyprowadzić do swojego królestwa w niebie. Panowanie Chrystusa opiera się na prawdzie, w Jego władzy nie ma żadnego kłamstwa, ani żadnych nieuczciwości. Ten, kto opiera swoje życie na prawdzie, potrafi iść drogą, którą On nam pozostawił i na której umacnia nas swoją łaską.

br. Piotr Podoba OFMCap