Komentarz na Niedzielę – Wniebowstąpienie Pańskie

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Łk 24, 46-53

Często mówi się: ,, Koniec wieńczy dzieło”. Tak, zakończenia mają wyjątkowe znaczenie i to nie tylko w sztuce, ale również w naszym życiu. Codziennie przecież spotykamy się z różnymi zakończeniami, jest ich wiele. Są wśród nich takie, do których nie przykładamy większej wagi, ale są też takie, które mają dla nas ogromne znaczenie. Są zakończenia pisanych prac, oglądanych filmów, czytanych książek… Zakończenia naszych spotkań, relacji… koniec czyjegoś życia… Zakończenie może nam powiedzieć bardzo wiele, właśnie w nim często staramy się wyrazić to co najistotniejsze.

Podobnie jest w przypadku dzisiejszej Ewangelii. Odczytujemy dziś ostatnie wersety Ewangelii św. Łukasza. Opis ostatnich chwil Jezusa spędzonych na ziemi ze swoimi uczniami przed wniebowstąpieniem. Ostatnie słowa, ostatnie gesty…

Słowa i gest są w takich momentach pełne znaczeń. Nie są przypadkowe.

Każde słowo, każdy gest jest wyjątkowy.

Każde słowo przemyślane.

Każdy gest pełen uczuć.

Jezus pragnął by to wydarzenie zostało opisane w Ewangelii, chce abyśmy również my mogli stać się jego uczestnikami. Usiądźmy więc i słuchajmy słów Jezusa. Z uwagą spoglądajmy na Jego gesty. Przeżyjmy tę chwilę razem z Nim. Niech Jego słowa i gest przemawiają do naszych serc.

***

Panie, staję przed Tobą, bo wiem, że Twoje słowo jest dla mnie duchem i życiem. Spraw, abym kierowany natchnieniem Ducha Świętego usłyszał to, co Ty chcesz mi powiedzieć, zobaczył to, co Ty chcesz mi pokazać i pojął to, czego Ty chcesz mnie nauczyć. Amen.