Kapituła Prowincjalna !

Od wtorku, 18 kwietnia nasz klasztor przy Loretańskiej stał się na kilka dni centrum prowincji – a to wszystko za sprawą odbywającej się u nas kapituły.

Spotkanie braci oprócz wymiaru prawnego – wyboru nowego zarządu – miało także charakter duchowy – każdy dzień rozpoczynał się od jutrzni i konferencji br. Štefana Kožuha oraz modlitwy myślnej.

19 kwietnia bracia wybrali Ministra Prowincjalnego, którym został br. Tomasz Żak. Przez najbliższe trzy lat towarzyszyć mu będą br. Tomasz Protasiewicz oraz br. Waldemar Korba, br. Augustyn Chwałek, br. Marek Miszczyński. Kolejne sesje kapituły dotyczyły już spraw bieżących – głównie pracy nad Statutami Prowincji.

Dziękujmy Bogu za dary Ducha Świętego, których udzielił braciom oraz prośmy Go, aby błogosławił Ministrowi Prowincjalnemu oraz nowemu zarządowi.

br. Piotr Graumiler OFMCap