Inauguracja roku akademickiego i formacyjnego 2017/2018

„Rozpocznijmy na nowo od Chrystusa, wciąż wpatrujmy się w oblicze Pana…” (fragment piosenki Rozpocznijmy na nowo autorstwa s. K. Bławzdziewicz WNO). Zainspirowani tymi słowami uczestniczyliśmy w Eucharystii i prosiliśmy dobrego Boga o błogosławieństwo na kolejny rok.

Po Mszy Świętej, podczas uroczystej akademii, czterech naszych braci złożyło przyrzeczenia studenta, otrzymało indeksy i rozpoczęło czas zgłębiania wiedzy filozoficzno-teologicznej stając się tym samym studentami I roku. Rok formacyjny rozpoczął również jeden brat zakonny.

Na początku tego nowego roku Minister Prowincjalny br. Tomasz Żak ogłosił Czcigodnego Sługę Bożego Serafina Kaszubę drugim, obok bł. Apolinarego Morel, patronem kapucyńskiego Postnowicjatu i WSD. Jako nasz współbrat był on absolwentem naszego WSD.

br. Piotr Graumiler OFMCap