I niedziela Adwentu 2017

Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

Mk 13,33-37

 

Dzisiejsza Ewangelia jest zachętą dla wierzących do większej czujności. Jezusowe wezwanie „czuwajcie” pojawia się 3-krotnie w tej krótkiej perykopie. Do czego przynagla nas Jezus?

Nasz Pan wzywa do bycia zawsze gotowym na spotkanie z Nim. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna okres Adwentu, które to słowo z języka łacińskiego oznacza przybycie.  Jest to czas szczególnego przygotowania na powtórne przyjście Pana Jezusa. Świat oferuje nam wiele możliwości  działania, pracy, szans, które człowiek może realizować. Ważne jest , aby nie przesłoniły nam one  celu ostatecznego, jakim jest zjednoczenie z Panem Bogiem.

Czuwać to być wiernym powołaniu, którym Pan Bóg obdarzył każdego człowieka na tym świecie.  On ma do nas wielkie zaufanie. Świadczą o tym słowa z komentowanej Ewangelii : „[…]powierzył swoim sługom staranie o wszystko”. Nasz Zbawiciel pragnie otwartości i gotowości z mojej strony, dlatego że On chce przychodzić nieustannie ze swoją  łaską, która jest ciągle nowa.  Odpowiedzmy na nią z radością i gorliwością  poprzez modlitwę i rzetelne wypełnianie naszych obowiązków.

br. Rafał Król OFMCap