Franciszkański Kurs Uwielbienia

(fot. br. Mateusz Magiera OFMCap)

„Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie bez szemrania wzajemną gościnność. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże! Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.”

1P 4, 8–11

Św. Piotr kierując te słowa do chrześcijańskiej wspólnoty, podkreśla pierwszeństwo miłości we wzajemnych relacjach. Realizuje się ona w przyjęciu drugiego człowieka – wzajemnej gościnności, która prowadzi do konkretnej służby. Chrześcijanin dzieli się tym, co otrzymuje od Boga, bo wie, że na tym świecie nic nie należy do niego. Służba jest wtedy naturalnym wyrazem wdzięczności za te dary.

Jako wspólnota Postnowicjatu mogliśmy się podzielić tym, co otrzymaliśmy od Boga, mając udział w przygotowaniach i uczestnicząc we Franciszkańskim Kursie Uwielbienia, który w dniach 26–28 kwietnia miał miejsce w naszym klasztorze przy ul. Loretańskiej.

Kurs ten był wyrazem wdzięczności i chwały Bogu za 80 lat Krakowskiej Prowincji Kapucynów. Wspólna Eucharystia, liczne konferencje, modlitwa wstawiennicza i uwielbieniowa to jedynie niektóre z elementów programu. Na spotkanie przybyło ponad 160 osób, które, wraz z nami kapucynami, próbują na co dzień żyć charyzmatem św. Franciszka oraz osoby ze środowisk ewangelizacyjnych działających przy naszych klasztorach, domach zakonnych i parafiach.

Wszystkim dziękujemy za wspólne uwielbienie Boga przez te dni w modlitwie, pracy oraz wzajemnej służbie. Jemu oddajemy owoce tego spotkania.

brat Piotr Wysocki OFMCap