Częstochowska pielgrzymka kleryków

W dniach od szesnastego do siedemnastego kwietnia tego roku wzięliśmy udział w ogólnopolskiej pielgrzymce kleryków na Jasną Górę pod hasłem „W Sercu Jezusa, w Sercu Maryi”. Był to dla naszej wspólnoty bardzo ważny moment, który został wypełniony przez osobistą i wspólnotową modlitwę oraz wymianę  doświadczeń z napotkanymi braćmi, których łączy jedno pragnienie – mieć udział w Chrystusowym Kapłaństwie.

Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystym apelem jasnogórskim, któremu przewodził ks. dr Wojciech Wójtowicz, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. We wspólnej modlitwie zawierzyliśmy Maryi nasze polskie seminaria, prosząc, aby Maryja wypraszała wszelkie potrzebne łaski i prowadziła nas do swojego Syna.

Kolejnego dnia o godzinie 10 zawiązaliśmy wspólnotę w katedrze częstochowskiej, gdzie płomienną konferencję wygłosił dla nas ks. bp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. Mówił on o jarzmie Chrystusowym, który każdy kapłan zakłada na siebie wraz z momentem święceń. Pytał nas także o to, co zdążyliśmy już w naszym życiu pokochać. Zachęcał nas także do oddania się Sercu Jezusa przez Serce Maryi jak Jan Apostoł, który spoczywał na piersi Jezusa w trakcie Ostatniej Wieczerzy oraz któremu sam Pan powierzył własną Matkę.

Następnie udaliśmy się procesyjnie z katedry do Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze modląc się w trakcie drogi różańcem. Tam uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej w jęz. łacińskim, której przewodniczył ks. apb Jorge Carlos Patron Wong, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa, który także wygłosił dla nas homilię. Swoje słowo skierował do nas także ks. prymas Wojciech Polak.

Czas pielgrzymki był dla nas bardzo ważny, ponieważ na sam jej koniec każdy z nas powierzył się Matce Najświętszej. Wierzymy, że będzie ona nas wspierać przez swoją modlitwę w drodze do kapłaństwa.

br. Piotr Zachciał OFMCap