Zakończenie roku duszpasterskiego

„W Imię Pańskie – Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wszystkim chrześcijanom – zakonnikom – duchownym i świeckim, mężczyznom i niewiastom, wszystkim, którzy mieszkają na całym świecie: brat Franciszek, sługa ich i poddany, składa hołd i uszanowanie oraz życzy im prawdziwego pokoju z nieba i szczerej miłości w Panu.”

Św. Franciszek z Asyżu, List do wiernych

10 czerwca w naszej świątyni podsumowaliśmy kolejny rok wspólnej drogi Franciszkańskiej. Niedzielne popołudnie spędziliśmy w gronie wspólnot gromadzących się przy naszym klasztorze. Zaczęliśmy jak zawsze przy stole Eucharystycznym, dziękując Bogu za wszelkie dobro, którego mogliśmy doświadczyć w tym roku duszpasterskim. Następnie przenieśliśmy nasze świętowanie do ogrodu, gdzie dalej mogliśmy cieszyć się swoim towarzystwem. Dziękujemy za ten dobry czas i do zobaczenia po wakacjach! Deo gracias!

br. Piotr Wysocki OFMCap

 

Święcenia diakonatu i prezbiteratu 2018

W przeddzień niedzieli Zesłania Ducha Świętego, 19 maja 2018 roku, wspólnota Kościoła  oraz Prowincja Krakowska Kapucynów otrzymała trzech nowych diakonów i pięciu prezbiterów. Sakramentu święceń udzielił JE Ksiądz Biskup Roman Pindel – Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W koncelebrze uczestniczyli kapłani diecezjalni z rodzinnych parafii naszych braci, oraz wielu Kapucynów przybyłych na te uroczystości z Polski, Ukrainy, a nawet z Brazylii. Obecni byli Minister Prowincjalny br. Tomasz Żak, Wikariusz Prowincjalny br. Tomasz Protasiewicz oraz Kustosz Kustodii Ukrainy i Rosji br. Piotr Błażej Suska.

Kandydatów przedstawił biskupowi magister Postnowicjatu i rektor Wyższego Seminarium Duchownego br. Augustyn Chwałek. Święcenia prezbiteratu przyjęli bracia: Daniel Kowalewski, Wojciech Sokołowski, Ryszard Dorda, Wojciech Pawłowski i Mateusz Skoczylas.

Nasza kapucyńska wspólnota może cieszyć się także nowymi diakonami: br. Bartoszem Ekertem, br. Mirosławem Burzyńskim i Mateuszem Kaczorowskim, którym dzisiaj powierzona tę zaszczytną posługę.

 

za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

 

 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

J 15, 26-27; 16, 12-15

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego Kościół kończy okres wielkanocny, natomiast dzień później rozpocznie się okres zwykły. Jak sama nazwa wskazuje, i nam też może się  wydawać, że po przeżyciu w okresie wielkanocnym takich świąt jak: Zmartwychwstanie Jezusa, Jego Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego zacznie się proza codziennego życia. Otóż nie! Obchodząc dzisiejszą uroczystość, uświadamiamy sobie, że mamy wielki dar – Ducha  Świętego, którym zostaliśmy napełnieni w momencie chrztu świętego. A skoro jesteśmy Nim napełnieni, niebo jest w nas i pośród nas. Mocni w Duchu Świętym możemy nawzajem się pocieszać i wspierać w różnych trudnościach. Codzienna szarość, rutyna, depresje nie mają już nad nami władzy, ponieważ zostaliśmy obdarowanymi Duchem Pocieszycielem.

Jezusowi bardzo zależy na nas i rzeczywiście umiłował nas do końca i aby nie pozostawić nas sierotami, dał nam Ducha Świętego, Parakleta – Ducha Pocieszyciela. Ten Duch doprowadzi nas do poznania całej prawdy (por. J 16,13). A prawdą jest właśnie to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, dziedzicami samego Boga. Żyjąc w mentalności dzieci Bożych, dostrzegamy panująca miłość, przez którą codzienna szarość zaczyna nabierać kolorów.

W dwudziestym rozdziale Ewangelii św. Jana czytamy: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźcie Ducha Świętego”. Wpuśćmy więc Ducha Świętego do naszych serc i pozwólmy Mu przygotować nas na przyszłe spotkanie z naszym niebieskim Ojcem!

 

br. Mikołaj Shyra OFMCap

Warsztaty modlitwy wstawienniczej

Ważnym wydarzeniem w życiu naszej wspólnoty były warsztaty modlitwy wstawienniczej, które odbyły się drugiego maja. Prowadził je br. Waldemar Korba, radny prowincjalny, wraz z grupą animatorów z Wałcza. Obecna była także młodzież z ruchu oazowego.

Warsztaty rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy, w której oddaliśmy się prowadzeniu Ducha Świętego, a następnie wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez czterech specjalistów: socjologa, pedagoga, lekarza i psychologa. Ukazywali nam oni z jakimi problemami może przychodzić do nas człowiek proszący o modlitwę.

Następnie uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, której przewodniczył br. Waldemar. Wygłosił on również do nas homilię, w której przypomniał nam, że jako wstawiennicy powinniśmy mieć żywą więź i relację z Jezusem, aby dawać Go innym.

Następnie przeszliśmy do omówienia samej modlitwy i jej formy.

Spotkanie zakończyło się modlitwą wstawienniczą w grupach, w której każdy z nas był liderem zespołu.

Był to czas warsztatowy, ale również bogaty w doświadczenia duchowe i modlitewne. Dziękujemy organizatorom i prowadzącym i życzymy wielu Łąsk Bożych oraz miłości rozpalanej przez Ducha Świętego!

br. Piotr Zachciał OFMCap