Prymicje 2015

prymicje521 maja 2015 roku pięciu neoprezbiterów Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej koncelebrowało Mszę prymicyjną w kościele pw. Zwiastowania NMP w Krakowie.

W uroczystej procesji rozpoczynającej Eucharystię weszli nowo wyświęceni kapłani: br. Robert Miller, br. Piotr Kowalski, br. Artur Kubicz, br. Konrad Baran i br. Mateusz Magiera. Zostali uroczyście przywitani przez gwardiana wspólnoty zakonnej, br. Jerzego Urama OFMCap. Na koniec neoprezbiterzy wyrazili słowa wdzięczności i udzielili uroczystego błogosławieństwa kapłanom, braciom i siostrom zakonnym, członkom III Zakonu Świeckich, Młodzieży Franciszkańskiej Tau i Wspólnocie Franciszkańskiej Tau oraz pozostałym zebranym. Życzymy naszym braciom Ducha Pańskiego w ich kapłańskiej posłudze oraz polecamy ich naszej im waszej modlitwie.

Br. Grzegorz Dziedzic OFMCap

[nggallery id=20]

Święcenia 2015

IMG_4678-36W dniu 16 maja 2015 r. w krakowskim kościele Braci Mniejszych Kapucynów miały miejsce święcenia diakonatu i prezbiteratu.

Do swojej służby Chrystus wybrał siedmiu naszych braci. Z rąk księdza Biskupa Jana Zająca, pięciu z nich otrzymało święcenia prezbiteratu, dwóch zaś święcenia diakonatu. Święcenia prezbiteratu przyjęli: br. Robert Miller, br. Piotr Kowalski, br. Artur Kubicz, br. Konrad Baran  i br. Mateusz Magiera. Święcenia zaś diakonatu przyjęli: br. Artur Władek oraz br. Piotr Kucharzewski. Sakrament święceń bierze swój początek z Ostatniej Wieczerzy, jaką spożył Jezus Chrystus ze swoimi Apostołami w Wieczerniku w Wielki Czwartek. W czasie tej uczty, która jest pierwowzorem Mszy świętej, Chrystus pozostawił uczniom rodzaj testamentu, jakim były słowa: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Życzymy naszym Braciom Ducha Pańskiego dla ich posługi.

Br. Wojciech Czywczyński OFMCap

[nggallery id=19]

Piknik Franciszkański 2015

piknik_franciszkaski_2015_s1 maja w Katowicach-Panewnikach w klasztorze Braci Mniejszych odbył się kolejny już „Piknik Franciszkański”, podczas którego bracia franciszkanie z różnych gałęzi spotykają się razem jako jedna wielka  rodzina.

W naszym pikniku wzięli udział bracia z różnych wspólnot: Bracia Mniejsi z Katowic-Panewnik (gospodarze), Bracia Mniejsi z Krakowa Bronowic, Bracia Mniejsi z Kalwarii Zebrzydowskiej, Bracia Mniejsi Konwentualni Prowincji Krakowskiej oraz Bracia Mniejsi Kapucyni Prowincji Krakowskiej.

Nasz piknik rozpoczęliśmy od krótkiego spotkania przy kawie w refektarzu, a następnie udaliśmy się do sali parafialnej, gdzie odbył się panel wprowadzający w całe wydarzenie oraz konkurs piosenki.

Centrum naszego braterskiego dnia stanowiła Eucharystia sprawowana w panewnickiej bazylice, której przewodniczył o. Dymitr  Żeglin – Wikariusz Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych prowincji Wniebowzięcia NMP .

Drugą część naszego spotkania stanowiły zawody sportowe: piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, piłkarzyki, oraz dwie nowe konkurencje pływanie i bule. Po zakończeniu wszystkich dyscyplin zebraliśmy się na wspólne Nieszpory oraz Nabożeństwo Majowe. Na końcu, po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród bracia powrócili do swoich klasztorów oczekując już na kolejny piknik franciszkański.

br. Piotr Podoba OFMCap

[nggallery id=18]

Święcenia na Ukrainie 2015

swiecenia_ukraina25 kwietnia w Krasiłowie na Ukrainie odbyły się święcenia kapłańskie br. Leona Kuszniruka oraz święcenia diakońskie br. Aleksandra Mogilnego. W uroczystościach wzięło udział pięciu braci z Krakowa: br. Piotr, br. Andrzej, br. Sergij, br. Rafał i br. Daniel.

Po pięknej liturgii kustosz Kustodii Ukrainy br. Grzegorz Romanowicz zabrał braci na wycieczkę do Kamieńca Podolskiego. Następnego dnia odbyła się msza prymicyjna br. Leonida w Starym Konstantynowie.

br. Daniel Kowalewski OFMCap

[nggallery id=17]