VIII Niedziela zwykła 2017

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.

Mt 6,24-34 

 

Dzisiejsza Ewangelia stawia nas przed dwoma radykalnie innymi panami, których możemy wybrać. Jeden z nich to Bóg, który prowadzi człowieka drogą wolności. Drugi to mamona, która ma właściwości zniewalające i jest fałszywym panem. Stopniowo bierze w swoje władanie całego człowieka, jego umysł i serce. Słowo to wywodzące się z aramejskiego ma`mon oznacza zysk, zabezpieczenie, oparcie, pewność. Słowo podprowadza nas dzisiaj pod pytanie: w czym pokładam nadzieję, co daje mi pewność?

Czy oznacza to, że nie mogę niczego posiadać, że rzeczy materialne są złe? Zdecydowanie nie. Przecież Bóg stworzył świat dla człowieka i jest on dobry. Nie samo posiadanie jest problemem, ale stosunek do tego co posiadam. Jeżeli jestem milionerem, a moje serce jest przy Jezusie, to najpewniej jestem wolny. Jeżeli jestem zakonnikiem, a moje serce jest przy świeżo zebranej składce, to moja wolność jest pod znakiem zapytania. Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6, 21).

To pozostaje w związku z tym, czy potrafię żyć „tu i teraz”, czy raczej wracam ciągle do przeszłości, albo niepokoję się o jutro. Jezus mówi: „Dosyć ma dzień swojej biedy”. Jeżeli będę żył przeszłością, lub przyszłością, nigdy w pełni nie skosztuję chwili obecnej, a tak naprawdę tylko ją posiadam. Ona jest darem Boga, który mogę przeoczyć, mimo że istnieję właśnie „teraz”! Bóg – dobry Pan, chce naszej wolności, która pozwala wybrać to co najistotniejsze, ostatecznie Jego samego. O wszystko inne zatroszczy się On sam. Jeżeli dziś masz wiarę, że Bóg kocha Cię i dba o Ciebie, nie będziesz się lękał o jutro.

br. Jakub Haracz OFMCap

Sympozjum biblijne

Stworzył ich mężczyzną i kobietą – te słowa, przypominające o zamyśle Pana Boga, były mottem XIV Sympozjum biblijnego, które odbyło się 23 lutego 2017 w murach klasztoru przy Loretańskiej 11.

Jako pierwszy swój referat wygłosił ks. prof. Tomasz Jelonek, zaznaczył on w nim, że płeć jest nie tylko darem od Boga, ale także zadaniem, czymś , co predysponuje nas do konkretnego powołania – do czynienia sobie ziemi poddaną, a nie do podbijania jej i niszczenia. Następnie, o tym, że raj trwa na ziemi przez miłość, która jak ogród wymaga pielęgnacji, przypomniała dr Danuta Piekarz. Trzeci wykład przedstawiała dr Maria Zboralska – swoją wypowiedź oparła na katechezach Jana Pawła II, nie przez przypadek nazywanego Papieżem Rodziny.

Po przerwie głos zabrali ks. dr Paweł Gałuszka oraz br. dr Ksawery Knotz, którzy podkreślali, że sfera płci wymaga nie tylko intelektualnych rozważań na jej temat, ale przede wszystkim formacji.

Czas sympozjum podsumowany został panelem dyskusyjnym, podczas którego słuchacze i prelegenci mogli ubogacić się refleksjami dotyczącymi tak ważnego tematu.

 

br. Piotr Graumiler OFMCap

 

Posługi lektoratu i akolitatu

W sobotę 18 lutego bieżącego roku, w naszej klasztornej świątyni odbyła się uroczysta Msza święta, w trakcie której dziesięciu braci z rąk brata Ministra Prowincjalnego Tomasza Żaka, przyjęło posługi przygotowujące ich bezpośrednio do święceń kapłańskich. Posługę lektoratu otrzymali bracia: Rafał Ciurej, Miłosz Dawid, Bartosz Hejnig, Kuba Haracz, Maciej Podolec, natomiast posługę akolitatu przyjęli: Przemysław Andrys, Filip Jaros, Mirosław Burzyński, Bartosz Ekert, Antoni Małeta. 

Ten uroczysty moment w formacji poprzedziły rekolekcje w czasie których br. Tomasz Łakomczyk wskazywał na istotę przyjmowanych funkcji jaką jest służba.   

Warto dodać, że miało dzisiaj miejsce również spotkanie profesorów, którzy wykładają w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Wszystko to w trosce o jak najwyższy poziom naukowy. Na koniec tego bogatego dnia przeżywaliśmy wspólną rekreację.

Wszystkim braciom, którzy przyjęli posługi życzymy wierności i gorliwości w ich spełnianiu!

br. Rafał Ciurej OFMCap

Fot. br. Piotr Tokarz

 

  

  

Wyjątkowe spotkanie międzyzakonne

W sobotę 18 lutego w klasztorze w Krakowie przy ulicy Loretańskiej 11 odbyło się wyjątkowe spotkanie dotyczące międzyzakonnej współpracy formacyjnej i seminaryjnej zainicjowanej w tym roku przez Prowincję Krakowską Braci Mniejszych Konwentualnych oraz Prowincję Krakowską Braci Mniejszych Kapucynów.

Współpraca między naszymi Seminariami została określona specjalną umową i rozpoczęła się od dnia 1 października bieżącego roku formacyjnego i akademickiego. Polega ona na częściowym łączeniu zajęć dydaktycznych braci obydwu Seminariów w ramach studiów filozoficzno-teologicznych oraz wymianie doświadczeń formacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii i niezależności obu struktur.

Pomyślne zakończenie pierwszego wspólnego semestru formacyjnego i akademickiego stało się dobrą okazją do podsumowania osiągnięć oraz wyznaczenia dalszych kierunków rozwoju. Na spotkanie przybyli wszyscy zaproszeni, poza dyrektorem Ośrodka Studiów Franciszkańskich, a więc przedstawiciele pierwszego Zakonu Świętego Franciszka, Bracia Albertyni, a także Ojcowie Karmelici. Ministrowie i wikariusze prowincjalni, rektorzy seminariów oraz formatorzy, zgromadzeni na spotkaniu byli zgodni, że współpraca formacyjna i naukowa jest potrzebna i możliwa. Na spotkaniu podjęto konkretne plany i decyzje.

Wymiana doświadczeń połączona ze wzajemną otwartością może zaowocować w przyszłości jeszcze większym pogłębieniem współpracy na polu formacyjno-dydaktycznym.

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

Fot. br. Piotr Tokarz