Zakończenie generalskiej wizytacji pasterskiej 2016

5 września 2015 roku miało miejsce zakończenie generalskiej wizytacji pasterskiej Prowincji Krakowskiej Kapucynów. Minister Generalny br. Mauro Jöhri i Wikariusz Generalny br. Štefan Kožuh spotkali się z braćmi by podsumować czas wizytacji.

W naszych Konstytucjach oraz Ordynacjach Kapituł Generalnych możemy przeczytać: „Minister generalny w czasie swego urzędowania niech zwizytuje wszystkich braci, osobiście lub przez innych, nade wszystko za pośrednictwem radnych generalnych” (Ord. 10/1.1). „Wizyta pasterska, przepisana przez Regułę i przez prawo powszechne, bardzo sprzyja ożywieniu naszego życia, odnowie oraz jedności braci. Ministrowie przeto niech oddają się jej ze szczególnym zaangażowaniem, osobiście lub przez innych, zgodnie z przepisami Kościoła i naszego prawa własnego. W czasie wizyty niech ministrowie lub inni bracia do niej delegowani prowadzą szczery dialog z  braćmi, zarówno indywidualnie, jak też na spotkaniu wspólnoty, na temat wszelkich spraw duchowych i doczesnych, które służą ochronie i wzrostowi życia braci. Niech też nie zaniedbują przeglądu domów. Niech działają z właściwym zrozumieniem i rozwagą, dostosowując się do czasu i warunków różnych regionów, tak aby bracia przedstawiali własne zdanie z ufnością, w wolności i szczerze, a także aby wspólnie szukali tego, co prowadzi do nieustannej odnowy naszego życia i do rozwoju działalności” (Konst. 164).

Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska

Ponowienie ślubów 2016

W sobotę, 24 września o godzinie 17.30 w naszym kościele przy ul. Loretańskiej miało miejsce ponowienie ślubów zakonnych. Bracia poprzedzili ten czas rekolekcjami, które odbyły się w Ośrodku o. Pio w Skomielnej Czarnej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył minister prowincjalny br. Tomasz Żak, na ręce którego bracia ponowili swoją profesję czasową. Homilię wygłosił br. Tomasz Protasiewicz – wikariusz prowincjalny. Niech Pan nam błogosławi!

br. Paweł Dubiel OFMCap

Przyjazd nowych braci! 2016

19 września, w poniedziałek, wspólnota braterska naszego seminarium wzbogaciła się o czterech neoprofesów. Są nimi: br. Andrzej Buczkowski, br. Adrian Mrowiec, br. Sylwester Zawada oraz br. Tomasz Dziędziel. Braciom życzymy owocnych lat w Krakowie i wzrastaniu w powołaniu!

br. Paweł Dubiel OFMCap

CECOC – Praga 2016

Prawie tydzień, a dokładnie od 29 sierpnia do 3 września, trwało spotkanie braci w formacji początkowej, czyli CECOC. Skrót ten oznacza Konferencję Kapucynów Europy Środkowo – Wschodniej. W planach, które oczywiście zostały z powodzeniem zrealizowane, były konferencje – m.in s. Racheli o modlitwie kontemplacyjnej i br. Pacyfika o św. Agnieszce Praskiej, które odbyły się w pierwszych dwóch dniach do południa. W porze poobiedniej zaplanowane zostało zwiedzanie miasta: katedry św. Wita na Hradczanach, klasztoru św. Agnieszki, czy Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Jednak najważniejsze było spotkanie braci z różnych krajów, wymiana wspólnych doświadczeń, myśli, przeżywania charyzmatu. Dzień zaczynaliśmy wspólną medytacją Pisma Świętego i Eucharystią z modlitwą psalmami w różnych językach. W piątek, dzień przed wyjazdem, odbyło się spotkanie z generałem naszego zakonu, br. Mauro Jöhri. Wszystkim spotkanym braciom dziękujemy, niech Pan Wam błogosławi!

br. Paweł Dubiel OFMCap