Pielgrzymka do Sanktuarium św. Jana Pawła II

Rozpoczęcie nowego roku akademickiego naszej uczelni odbyło się tym razem w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach, a nie jak to miało miejsce w poprzednich latach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tradycyjnie już na miejsce udaliśmy się pieszo, choć tegoroczna pielgrzymka zajęła nam tylko godzinę, a nie jak zazwyczaj…całą noc.

Na początku rektor Uniwersytetu Jana Pawła II przywitał wszystkich przybyłych wykładowców i studentów, a zaraz po nim ks. dr hab. Stanisław Wronka wygłosił konferencję pt.: „Pismo Święte narzędziem dialogu z Bogiem”. Po prelekcji nastąpił główny punkt programu – uroczysta Msza Święta, gdzie spotkaliśmy się z naszym Panem – Jezusem Chrystusem. Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się na posiłek przygotowany przez organizatorów, w czasie którego mieliśmy możliwość zapoznania się i porozmawiania z innymi studentami. Oprócz tego zwiedziliśmy jeszcze muzeum świętego.

Na zakończenie wspólnie modliliśmy się różańcem zawierzając Maryi rozpoczynający się nowy rok akademicki.

 

br. Paweł Dubiel OFMCap